Indeks

świeść (3)

• G
ʃweʃczÿ  KN  290  
ʃwyeʃczi  KL  729  

• D
Sweʃczy  KN  228