Indeks

świadczyć (2594)

• 1
Swaczø  PY  458  
{swaczø}  P  95  
Swaczcza  KL  1025  
Swadczø  GN  23  
Swatczø  P  361  
Swathcza  PY  417  418  
Swathczą  PY  450  
Swathczø  P  245  262  369  KS  65  
Swyathczą  P  1523  
Swycaza  P  1357  
Swÿathcza,  KL  1072  
{ʃuatczø}  P  351  
ʃuatczø  P  350  
ʃuathczø  P  281  
ʃvadczo  KN  287  
ʃwacazn  P  296  
ʃwacø  KS  4  
{ʃwacczø}  KS  168  
ʃwacczø  KS  169  180  198  201  
[ʃwacczo]  KS  192  
ʃwacczo  KS  178  182  183  184  186  189  190  196  
<ʃw>acza  KL  1046  
ʃwacza  P  109  109  124  144  201  207  333  1051  1057  1058  1068  1069  1073  1122  1126  1129  1141  1144  1148  1149  1156  1242  1243  1264  1280  1475  1621  KL  949  967  
ʃwacza.  P  226  
ʃwaczą  P  327  
{ʃwaczø}  KS  7  
ʃwaczø  P  45  77  79  80  87  88  90  91  97  98  99  100  101  102  105  111  112  132  133  134  137  138  140  143  151  152  153  158  207  265  314  352  KS  1  5  6  24  25  26  30  36  37  43  137  
ʃwacz{ø}  P  113  
ʃwac<zø>  P  210  
ʃwaczø.  P  103  108  139  232  244  
ʃwaczcza  KL  1063  
ʃwaczczø  KS  136  140  
ʃwaczczo  KS  146  
ʃwacze  KS  119  
{ʃwaczʃzø}  P  118  
ʃwaczʃzø  P  121  
ʃwaczy  P  1332  
{ʃwadczѻ}  PY  136  
ʃwadczø  P  234  KN  285  289  292  293  308  309  GN  11  
ʃwadczѻ  PY  142  223  254  
ʃwadczo  KN  286  290  291  296  297  299  307  
ʃwadʃø  KN  301  
ʃwadʃø.  P  127  
ʃwadʃzø  P  122  
ʃwanczan  P  1575  
ʃwanczo  KS  195  
[ʃwatcza]  KS  806  KL  251  
ʃwatczan  KS  206  
ʃwatczą  PY  407  
[ʃwatczø]  P  434  KS  448  
ʃwatczø  P  2  3  120  343  348  381  409  414  428  430  432  435  436  437  447  499  500  521  526  537  538  543  570  699  KS  53  54  55  72  269  KN  24  278  278  
Szwatcze  KS  56  
[ʃwatcze]  KN  15  18  
ʃwatcze  KN  2  67  
ʃwatcz<e>  KN  18  
ʃwatczo  KS  454  
ʃwatha  KL  844  
[ʃwathcza]  KL  886  944  
ʃwathcza  KL  935  940  942  953  959  960  970  GN  348  
ʃwathcza,  KL  957  
ʃwathczą  KN  464  KL  845  938  947  948  950  961  968  GN  215  325  
[ʃwathczø]  P  258  
ʃwathczø  P  272  379  383  462  PY  290  GN  4  
ʃwathczø,  P  280  
ʃwathczø.  P  228  
ʃwathcze  KL  231  
ʃwathczo  P  360  
ʃwâtczą  KN  463  
ʃwâthczą  KL  922  
ʃwącza  KL  1044  
ʃwączcza  KL  1023  1024  
ʃwøczø  P  76  
ʃwyaczcza  KL  1040  1076  
ʃwyadczø  PY  899  KL  712  GN  265  269  
ʃwyadczo  GN  268  
ʃwyøczø  KL  1048  
ʃwyøczcza  KL  1075  
ʃwÿadczø  KL  727  
ʃwẏadczø  GN  301  
ʃzvacza  KL  1015  
ʃzwacza  KL  1027  1029  1033  
ʃzwaczą  KL  1035  1037  
ʃzwaczę  KL  1034  
[ʃzwanthcza]  KL  1051  
ʃzwanthcza  KL  1049  
ʃzwathcą  KL  916  
ʃzwathcø  KL  903  
ʃzwathcz  GN  128  
ʃzwathcza  KL  899  901  1056  1070  
ʃzwathcza,  KL  905  
ʃzwathczÿ  KL  1054  
ʃzwiacza  KL  1013  
ʃzwiaczą  KL  991  
ʃzwiaczʃa  KL  1011  
ʃzwiaczʃą  KL  1012  
ʃzwÿacza  KL  993  
ʃzwÿathcza  KL  1051  
ʃzwẏacza  KL  990  

• 2
ʃwatcziʃz.  KS  564  

• 3
swaczẏ  P  1485  
ʃwaczczÿ  P  969  KS  1209  
ʃwaczi  P  889  PY  111  
ʃwaczy  P  1207  1208  
ʃwaczÿ  KSP  626  
ʃwaczẏ  P  1488  
ʃwacẏ  P  1326  
ʃwadczi  PY  137  
ʃwatczy  P  801  854  KS  862  KSP  929  
ʃwatczÿ  KS  600  626  714  
ʃwatczẏ  P  855  
ʃwathczi  GN  1  
ʃwathczy.  P  233  
ʃwathczÿ  KS  1329  
ʃwyaczczÿ  P  1518  
ʃwyaczy  P  1322  
ʃwyaczẏ  P  1363  
ʃwyacẏ  P  1323  
ʃzwatczi  KL  90  237  
[ʃzwathczy]  KL  796  

• 1p
Svyadczimi  P  1624  
Swacczimi  KN  242  
swacimi  P  300  
Swaczczimi  KL  530  
Swaczczymÿ  P  919  
Swaczczÿmy  KN  361  
Swaczim  GN  112  
Swaczimi  P  114  KN  234  477  GN  87  
Swaczimi,  GN  91  
Swaczmi  KN  232  
Swaczymi  P  1511  
Swadczim  GN  14  16  18  
Swadczimi  KS  86  GN  12  13  19  20  27  29  
Swadczymi,  PY  1244  
Swanczimi  P  406  
Swatcimi  KL  328  
swatcimi  KL  434  
Swatcinẏ  KL  323  
Swatczimi  P  365  407  PY  297  KN  204  221  244  250  261  263  263  263  318  324  331  360  400  411  KL  237  254  268  278  286  302  303  304  GN  67  68  110  111  
Swa{t}czimi  PY  416  
Swatczimi,  KN  382  391  
Swatczimi.  GN  94  
Swatczimy  KN  211  212  214  332  
Swatczimÿ  GN  347  
Swatczini  KN  220  
Swatczinẏ  KN  410  
Swatczmÿ  KN  207  
Swatczymi  KN  215  
Swath<czci>{my}  KS  1341  
Swathczimi  P  368  PY  319  404  439  440  445  447  455  KN  262  354  357  GN  81  86  
[Swathczimi]  PY  412  
<swa>thczimi  GN  205  
Swathczimy  KS  1095  
Swathczimy.  KN  248  
Swathczimÿ  KS  1237  
Swathczimÿ.  PY  460  463  
Swathczimẏ  KS  1237  
Swathczimẏ.  PY  466  
Swathcziny  PY  438  
Swathczymy.  KS  105  
Swathczÿmi  PY  452  
Swathczÿni  PY  457  
swthczimẏ  PY  456  
Swthczini  PY  436  
Swyaczczimy  P  1652  
Swyadczimi  KL  560  561  
Swyadzczymÿ  KL  574  
Swyatczi  KN  338  
[swyathczimi]  KL  561  
Swyathczymi  PY  1057  
Swyathcẏmÿ  P  1528  
Swẏathczimi  PY  1003  
ʃʃwathczemi  KL  890  
ʃʃzaythczymẏ  KL  756  
[ʃuatcimi]  GN  162  
ʃuatcimi  KL  372  473  479  480  481  482  487  507  510  GN  148  150  157  159  164  165  177  
ʃua<t>cimi  GN  151  
<ʃua>tcimi,  GN  166  
ʃvatcimi  KL  360  
ʃwacczimi  KS  160  170  174  175  177  KN  240  
ʃwacczimÿ  KS  161  
ʃwacimi  P  167  168  356  PY  186  KS  17  
ʃwactzimi  PY  299  
ʃwaczami  P  1638  
ʃwaczczimi  P  372  PY  7  8  11  15  23  28  30  32  43  KL  531  535  
[ʃwaczczmi]  PY  49  
ʃwaczczymy  P  918  929  
ʃwaczczymÿ  P  921  930  932  949  PY  961  
ʃwaczczÿmi  KN  401  
ʃwaczemÿ  P  1136  
ʃwacziczimi  KL  534  
ʃwaczim  KS  150  
ʃwaczim.  KS  125  
[ʃwaczimi]  P  95  PY  6  
ʃwaczimi  P  145  146  147  150  162  166  195  197  198  202  219  225  302  304  309  312  318  320  323  324  326  328  330  337  357  358  394  1633  PY  2  3  4  5  10  22  31  33  38  39  62  64  KS  11  15  173  179  KN  268  319  399  402  404  405  KL  520  522  536  537  538  541  
ʃwaczimi,  P  1630  
ʃwaczimi.  P  185  
ʃwaczimy  P  223  310  1389  KS  9  171  
ʃwaczimy.  KS  122  
ʃwaczimÿ,  KN  265  
ʃwaczimẏ  P  149  KL  1  
Szwaczini  KN  330  
ʃwaczini  PY  14  35  36  KN  374  
ʃwaczmẏ  P  1478  
ʃwaczʃzymi  P  85  
ʃwaczymi  P  1297  KS  10  16  23  
ʃwaczymy  KS  24  120  
ʃwaczymy,  P  1169  KN  264  
ʃwaczymÿ  KS  1236  
ʃwaczymÿ,  P  931  
ʃwaczÿmi  KS  1215  KN  314  
ʃwaczÿmy  KS  1214  
ʃwaczÿmÿ  P  933  1586  
ʃwaczẏmi  P  1396  PY  340  
[ʃwaczẏmÿ]  PY  961  
ʃwadcim  KS  74  
ʃwadcimi  PY  113  131  145  156  168  171  172  173  179  180  184  189  228  229  232  240  241  256  277  279  KN  30  KL  498  
ʃwadcimi,  PY  215  
ʃwadcini  PY  169  
ʃwadczcimi  PY  130  
ʃwadczim  PY  79  101  106  140  167  260  261  262  
[ʃwadczimi]  PY  102  191  
ʃwadczimi  P  373  GN  21  22  26  35  280  PY  55  58  70  72  76  78  85  86  87  89  91  92  93  95  97  98  99  100  110  112  114  115  119  121  122  123  125  126  127  128  133  135  139  141  144  147  164  178  188  190  197  199  200  201  203  204  206  208  209  213  214  217  218  220  227  231  235  237  238  239  243  244  255  258  259  269  271  273  281  282  823  KS  90  KN  288  306  307  310  441  KL  291  349  419  563  
ʃwadczimi,  PY  198  247  
ʃwadczimi.  P  259  
ʃwadczimu  PY  116  
ʃwadczimy  PY  77  KN  486  
Szwadczimÿ  PY  1073  
ʃwadczimÿ  PY  1025  KL  1000  
ʃwadczimẏ  KL  1003  
ʃwadczini  PY  75  83  88  117  132  153  177  196  216  234  236  246  270  274  275  276  
ʃwadczmi  PY  161  
ʃwadczymi  KS  71  GN  262  
ʃwadczÿmÿ  KS  110  
ʃwadzczimi  PY  107  148  
ʃwadzimi  PY  166  
ʃwami  PY  284  
ʃwanczimi  PY  389  
ʃwanczÿmÿ  P  911  
ʃwantcimi  GN  185  
ʃwanthczemÿ  KL  1028  
ʃwaʃchczÿmÿ  KS  97  
ʃwatchczimẏ  KS  1307  
ʃwatcim  KN  17  
[ʃwatcimi]  KL  358  366  389  427  433  GN  177  
{ʃwatcimi}  KL  450  
ʃwatcimi  KN  14  KL  345  346  355  356  361  362  367  368  369  370  371  374  375  381  382  383  385  388  390  393  395  397  398  402  404  406  408  410  411  421  423  424  426  427  429  430  432  432  433  433  434  435  436  448  452  457  458  459  461  464  472  478  483  485  486  488  492  493  495  496  497  499  500  501  502  503  504  505  512  GN  167  169  170  172  181  183  184  186  187  189  190  192  193  194  197  203  219  
ʃwa<t>cimi  KN  16  
ʃwat[czą]czimi  P  1047  
ʃwatczczymÿ  P  915  
[ʃwatczim]  KN  257  
ʃwatczim  P  1589  KN  19  20  283  312  381  GN  56  64  
ʃwatczim,  P  901  GN  58  
ʃwatczim.  GN  55  
Szwatczimi  GN  93  
[ʃwatczimi]  P  411  PY  362  GN  56  199  
{ʃwatczimi}  PY  341  KS  474  KN  10  
<ʃwat>czimi  P  417  KL  292  
<ʃ>watczimi  GN  102  
ʃwatczimi  P  9  11  15  16  371  375  405  408  410  415  421  425  427  439  440  441  442  443  444  445  449  450  452  453  454  455  460  461  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  481  482  483  484  485  486  487  488  492  845  880  881  909  1589  1590  1591  1592  1593  1603  1608  1609  1610  GN  34  37  38  39  40  41  43  44  45  47  48  49  50  53  54  56  59  61  62  63  83  89  96  97  100  101  114  200  201  PY  40  51  52  54  60  61  67  293  294  295  298  300  303  304  308  310  312  318  326  336  342  346  347  348  356  358  359  364  370  372  373  378  379  380  382  393  472  473  KS  223  459  465  469  473  478  479  481  483  485  486  487  496  528  595  KN  3  4  13  28  271  275  276  309  311  316  320  325  327  328  329  337  341  347  388  403  418  KL  5  15  16  241  242  243  244  245  246  247  249  253  255  257  261  262  264  266  269  270  271  272  273  274  276  279  279  280  281  282  284  285  288  290  293  295  296  297  307  309  310  311  312  313  315  316  317  318  320  322  325  327  331  334  335  339  341  342  344  347  350  351  354  400  403  417  438  453  455  462  465  467  515  516  517  539  
ʃwatczim<i>  GN  51  
ʃwatczimi,  P  902  
ʃwatczimi.  P  846  1615  KS  464  468  470  471  480  489  491  GN  46  
ʃwatczimy  P  456  1587  PY  302  KSP  653  KN  249  278  348  375  375  376  377  382  383  385  393  395  420  GN  337  340  
ʃwatczimy,  P  1607  
ʃwatczimÿ  PY  291  305  477  KS  113  KN  343  349  GN  334  339  344  
ʃwatczimẏ  GN  335  
ʃwatczimẏ.  KS  671  
Szwatczini  KN  333  
[ʃwatczini]  KN  416  
ʃwatczini  PY  292  307  KN  323  421  GN  104  
ʃwatcziny  GN  336  
ʃwatczinÿ  PY  470  
ʃwatczinẏ  PY  479  
ʃwatczmi  KL  249  258  283  299  
ʃwatczmÿ  KS  166  
ʃwatczym  PY  503  
ʃwatczymi  P  402  KN  346  
ʃwatczymy  KL  753  
ʃwatczymÿ  KN  344  
ʃwatczÿmi  PY  387  KN  21  
ʃwatczÿmÿ  KS  114  116  949  952  
ʃwatczẏemÿ  KL  828  
ʃwatczẏmi  PY  362  
ʃwathcimi  GN  195  206  346  
ʃwathcimi,  GN  188  
ʃwathcimy  GN  214  
[ʃwathcimÿ]  GN  238  
ʃwathcimẏ  GN  223  
<ʃwa>thcymi  P  1533  
ʃwathczemi  KL  893  896  
ʃwathczemÿ  KL  854  861  866  872  885  939  
ʃwathczemÿ,  KL  879  884  
ʃwathczim  PY  406  1239  
Szwathczimi  GN  127  
ʃwathczimi  P  34  35  370  376  377  389  391  392  401  GN  3  70  72  73  74  75  76  77  78  79  85  95  196  213  232  234  236  237  240  241  244  246  248  250  252  253  254  255  319  PY  21  25  330  331  332  357  366  374  375  376  383  394  395  396  400  405  411  414  420  426  427  428  430  431  442  446  467  1019  KS  95  112  1460  KN  255  342  KL  523  607  806  
ʃwathczimi,  KN  368  
ʃwathczimi.  P  260  
ʃwathczimy  KS  1456  KN  230  366  GN  210  
ʃwathczimÿ  P  1650  PY  444  465  475  KS  1373  1440  GN  222  331  
ʃwathczimÿ,  KS  1424  
ʃwathczimÿ.  PY  461  
ʃwathczimẏ  KS  1479  GN  212  217  218  221  230  
ʃwathczini  P  397  
ʃwathczinÿ  KS  1285  1335  
ʃwathczinÿ.  KS  1422  
ʃwathczinẏ  KS  1422  
ʃwathczmÿ  PY  474  
ʃwathczymi  KS  1465  KL  758  761  805  
ʃwathczymy  KS  101  KL  804  848  
ʃwathcz<y>my  KS  1425  
ʃwathczymÿ  KS  1484  
ʃwathczymẏ  KS  1402  KL  746  
ʃwathczÿmi  PY  287  KN  315  KL  775  807  
ʃwathczÿmÿ  KS  98  1452  
ʃwathczÿmÿ,  KS  107  
ʃwathczÿmẏ  KS  94  99  
ʃwathiczimi  PY  429  
ʃwathimi  P  92  
ʃwaticzimi  PY  327  
ʃwattczymi  PY  401  
ʃwayathcimi  P  1544  
ʃwâczimi  KN  267  
ʃwâczymi  KL  793  
ʃwâczÿmy  KL  759  
ʃwâthczymi  KL  765  
ʃwâthczymy  KL  792  
ʃwącymy  P  1505  
ʃwączimi  P  335  
ʃwączimi,  P  1637  
ʃwączymi  P  1391  
ʃwczaczimy  KS  155  
ʃwdcimi  PY  182  
ʃwedczimi  GN  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  
ʃwetczim  KN  42  
[ʃwetczimi]  KN  162  
ʃwetczimi  KN  45  46  49  50  52  53  55  63  65  69  71  74  75  77  78  85  87  90  91  93  97  102  111  112  120  121  125  126  129  130  132  137  139  140  141  143  144  145  146  148  151  153  154  156  158  159  165  166  167  169  170  171  172  173  175  177  179  180  182  183  185  189  190  191  192  195  197  200  
ʃwetczin  KN  68  
ʃwetczini  KN  89  104  157  201  
ʃwetczini -ʃze  KN  106  
[ʃwetczÿmi]  KN  40  
ʃwetczÿmi  KN  36  37  38  39  40  40  40  43  48  51  61  
ʃwe{t}czÿmi  KN  45  
ʃwiathczÿmÿ  KL  1059  
ʃwyaczczimÿ  P  1653  
ʃwyaczczymy,  P  1651  
[ʃwyadczimi]  GN  282  
ʃwyadczimi  PY  870  
[ʃwyadczymi]  P  1551  
ʃwyadczymi  PY  502  513  604  709  KL  695  GN  266  
ʃwyadczymi,  PY  509  
ʃwyatczimi  KN  335  336  KL  442  977  
ʃwyatczymi  PY  489  
ʃwyathcimi  P  1537  KL  619  
ʃwyathczimi  P  1531  1535  KL  441  974  
ʃwyathczimÿ  P  1562  
ʃwyathczini  KN  425  
[ʃwyathczymy]  P  1651  
<ʃwya>thczy<my>  KL  741  
ʃwyathczymy  P  1651  
ʃwyathczymÿ  KL  618  
ʃwyathczÿmy  PY  1084  
ʃwÿadczÿmi  PY  483  
ʃwÿatcimi  PY  53  
ʃwÿatczimi  GN  351  
ʃwÿathczami  KN  470  
ʃwÿathczemy  KL  830  
ʃwÿathczimẏ  P  1573  
ʃwÿathczÿmi  P  1545  
ʃwÿathczÿmÿ  KL  1060  1062  
ʃwÿathczẏmÿ  KL  1057  
ʃwẏaczczimi,  PY  494  
ʃwẏadczÿmi  PY  505  
ʃwẏadczẏmi.  PY  482  
ʃwẏatchczimẏ  P  1566  
ʃwẏathcimi  P  1541  
ʃwẏathczemÿ  KL  830  
ʃwẏathczimy  P  1565  1574  
ʃwẏathczimẏ  P  1559  
ʃzathczymi  KL  776  
ʃzathczÿmi  KL  762  
ʃzâthczẏmy  KL  763  
ʃzwaczimi  KL  982  983  984  
{ʃzwaczmi}  KN  352  
ʃzwaczymy  KS  1472  
ʃzwaczÿmi  KL  1026  1031  
ʃzwaczÿmÿ  KL  1030  
ʃzwaczÿ{mÿ}  KL  1021  
ʃzwaczẏmẏ  P  1647  
{ʃzwadczimy}  KL  557  
ʃzwadczimy  KL  548  
ʃzwadczymÿ  KL  579  580  
ʃzwadczÿmÿ  KL  600  601  
ʃzwanthczymÿ  KL  551  
ʃzwatczimi  KS  226  KN  340  KL  230  236  250  260  GN  92  125  129  
ʃzwatczimi.  P  873  
ʃzwathczemÿ  KL  918  
ʃzwathczim  PY  1078  1216  
[ʃzwathczimi]  KN  462  
{ʃzwathczimi}  KL  235  
ʃzwathczimi  PY  994  1064  KN  350  355  357  KL  232  234  GN  120  121  123  
ʃzwathczimy  PY  1065  
ʃzwathczymi  KL  740  
ʃzwathczymy  KL  773  847  
ʃzwathczÿmi  KL  611  613  
ʃzwathczÿmÿ  KL  604  
ʃzwathczẏmi  KL  608  
ʃzwathczẏmẏ  P  1648  
{ʃzwczymi}  P  404  
{ʃzwyadczimi}  KL  550  
ʃzwyadczimi  KL  581  
ʃzwyadczymÿ  KL  572  576  586  590  591  594  595  596  598  599  603  
ʃzwyadczymẏ  KL  575  
ʃzwyadczÿmÿ  KL  553  577  584  588  589  593  597  599  
ʃzwyathczimi  KL  562  
ʃzwyathczimÿ  PY  1157  
ʃzwyathczymÿ  KL  573  
ʃzwyathczÿmi  PY  1037  
ʃzwÿadczÿmÿ  KL  592  
ʃzwÿathczimi  KN  429  
ʃzwÿathczymi  P  1635  
ʃzwÿathczÿmÿ  KL  1055  1065  1066  
ʃzwẏathczmi  KN  445  
ʃzwẏathczÿmi  KL  1058  
wetczini  KN  105  

• 3p
Swacza  P  1058  1161  KS  126  
swacza  P  1113  
Swaczą  KS  1217  
Swatchczą  KS  1262  
Swatchczo  KS  1259  
Swatcza  KL  329  
Swatczą  KS  776  
Swatczø  P  813  892  
Swathccza  KSP  1114  
Swathczą  KSP  1101  KS  1339  
swathczą  PY  1193  
Swathczø  KS  60  
Swathczo  KS  1110  KN  254  
Swyadczø  KL  663  
swyadczø  PY  692  
Swyathczø  PY  1006  
ʃawczczą  P  953  
ʃʃwanczą  P  1580  
ʃʃwantcza  KS  957  
ʃʃwatcza  KS  1073  1100  
ʃʃwatczą  KS  975  KSP  1029  
ʃʃzwathczu  KL  769  
ʃuatczu  KL  475  
ʃw%adczø  PY  732  
ʃwacczø  P  506  KS  129  132  139  141  145  147  163  202  
ʃwacczo  KS  188  191  200  
ʃwacczon  KS  152  197  
ʃwacy  P  1373  
ʃwacz  P  1112  1386  KS  537  
ʃwacza  P  1052  1054  1107  1111  1135  1160  1165  1178  1183  1191  1194  1210  1211  1214  1218  1226  1227  1232  1239  1247  1249  1251  1258  1269  1270  1273  1281  1282  1293  1294  1301  1305  1306  1328  1343  1354  1369  1370  1383  1429  1429  1444  1451  1455  1457  1464  1466  1476  1626  KS  1311  1418  
ʃwacza,  P  1173  1453  KS  1420  
ʃwacza.  P  1304  
[ʃwaczą]  KS  1218  
ʃwaczą  P  923  928  1049  1059  1071  1088  1101  1104  1108  1140  1145  1146  1177  1179  1182  1184  1188  1198  1206  1233  1510  PY  963  KL  533  1014  
ʃwaczą,  P  1172  1174  
<ʃw>aczѻ  KL  238  
ʃwaczø  P  106  125  956  1484  KS  27  29  31  32  33  35  42  48  49  118  124  131  208  210  212  215  KSP  627  
ʃwaczø.  KS  127  128  
ʃwaczѻ.  KS  634  
ʃwaczcza  P  945  985  1060  1084  1379  KS  1204  
ʃwaczcza.  P  992  
[ʃwaczczą]  KS  1205  
ʃwaczczą  P  922  924  940  941  946  947  947  950  951  952  955  957  959  960  961  964  967  970  971  972  973  974  975  977  981  982  983  984  987  988  989  991  992  993  994  996  997  998  1000  1001  1002  1007  1085  1110  1181  KS  768  1205  
ʃwaczczą.  KS  769  1210  
ʃwaczczø  P  836  912  944  KS  181  
[ʃwaczimẏ]  KS  152  
ʃwadcza  PY  1024  
Szwadczą  PY  1080  
ʃwadczą  PY  1071  1163  KS  1198  1350  
ʃw<adczą>  KL  540  
ʃwadczø  P  707  PY  598  
ʃwad<czø>  KS  102  
ʃwanczan  KS  117  
ʃwanczą  PY  1222  
ʃwantczą  KSP  994  
ʃwantczo  KS  520  
ʃwatcø  P  494  495  496  505  
ʃwatcø,  P  514  
ʃwatcø.  P  504  
[ʃwatcza]  KS  764  1106  
ʃwatcza  P  1032  1041  KSP  795  837  1003  KS  799  805  819  834  878  891  894  901  906  910  974  993  1005  1006  1023  1038  1070  1073  1074  1078  1079  1080  1082  1085  1089  1090  1091  1092  1102  1110  1121  1159  1163  1181  1234  1406  1408  
ʃwatczaø  KS  52  
ʃwatczam  P  814  823  
[ʃwatczą]  KS  1051  1160  
ʃwatczą  P  897  906  917  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1030  1033  1036  1042  1044  1045  1048  PY  478  KS  646  655  660  684  717  744  748  751  769  770  771  772  774  775  777  779  780  781  783  786  787  788  789  790  791  795  800  806  811  812  815  818  836  837  841  843  844  850  852  859  873  874  876  877  884  888  889  890  892  893  895  896  897  899  900  902  904  905  911  912  918  920  921  929  938  939  940  956  965  1003  1025  1029  1048  1071  1076  1081  1083  1094  1101  1107  1109  1114  1122  1123  1132  1151  1164  1175  1186  1190  1204  1208  1210  1211  1212  1252  1264  1279  1334  1336  1409  KSP  658  686  700  730  731  751  752  755  758  761  762  766  804  819  862  884  901  939  955  961  974  975  1006  1023  1038  1100  1205  KL  384  
ʃwatczą,  P  905  
[ʃwatczą.]  KS  764  
ʃwatczą.  P  1018  KS  664  672  704  725  763  767  771  953  
Szwatczø  P  873  
[ʃwatczø]  KS  446  KN  284  
<ʃ>watczø  KL  185  
ʃwatczø  P  13  364  433  438  464  465  467  493  497  507  509  513  515  517  519  523  524  525  527  528  531  532  533  542  548  551  552  553  555  558  559  564  569  572  574  576  579  583  584  585  587  589  590  597  599  601  602  603  604  605  606  611  612  614  616  619  623  625  627  629  630  632  633  634  635  637  640  642  643  644  646  647  649  650  651  652  653  654  655  657  658  660  661  662  664  667  668  670  671  673  674  675  676  679  680  683  685  686  687  688  689  693  697  698  701  702  704  706  708  709  710  713  716  720  723  724  725  726  733  744  746  747  749  750  758  763  764  771  772  774  782  786  787  788  790  791  792  795  795  796  800  805  806  807  808  809  816  819  822  827  832  838  840  841  851  852  856  857  859  861  862  863  867  868  871  888  891  898  KS  224  231  238  272  281  282  288  307  308  322  335  338  343  347  348  352  354  357  360  365  366  367  368  369  370  371  372  374  378  380  384  386  388  390  392  404  412  415  420  424  425  429  437  443  447  453  KSP  611  620  KL  338  
ʃwatczѻ  KS  455  501  504  507  521  523  531  532  539  541  543  548  549  551  552  554  556  557  558  559  562  566  572  577  585  592  596  597  601  608  616  618  622  631  635  1276  
ʃwatczø,  P  550  566  568  578  581  596  639  734  741  745  753  757  776  780  783  KS  310  373  387  
ʃwatczø.  P  382  503  540  541  593  595  598  730  779  834  847  848  850  860  887  
ʃwatczѻ.  KS  463  517  533  540  555  561  619  643  
ʃwatczczą  P  939  965  
ʃwatczo  P  690  691  692  KS  261  418  628  
ʃwatczoczø  KS  589  
ʃwatczu  KL  394  
ʃwatczÿ  KS  505  
ʃwathcø,  KL  906  
ʃwathcza  KS  1407  KL  878  
ʃwathczan  KS  109  
<ʃwath>czą  KS  1404  
ʃwathczą  P  1642  PY  409  415  1280  KS  1246  1249  1250  1253  1270  1333  1342  1399  1431  1448  1468  KL  239  
ʃwathczø  P  291  825  PY  337  
ʃwathczø.  P  258  275  
ʃwathczo  KSP  1102  KS  1245  1260  1419  KN  450  
ʃwâtczø  KSP  630  
ʃwącza  P  1221  1250  1308  
ʃwączą  P  1163  1164  1167  1168  1185  
ʃwøcza  KL  1039  
ʃwyacza  P  1349  
ʃwyacza,  P  1474  
ʃwyacza.  P  1376  
ʃwyaczą  PY  987  
ʃwyaczcza  KL  1038  
ʃwyaczczø  PY  484  559  840  KL  637  
ʃwyaczczo  PY  535  
ʃwyadcza  KL  675  
ʃwyadczą  PY  782  KL  1002  
[ʃwyadczø]  PY  939  
{ʃwyadczø}  KL  707  
ʃwyadczø  PY  507  519  520  521  522  523  524  528  530  532  540  541  563  565  575  578  582  585  588  605  606  611  612  616  621  622  627  629  630  636  637  641  642  644  645  646  647  651  655  656  657  678  686  693  698  700  704  708  710  715  716  730  734  741  744  745  758  759  768  783  789  800  801  808  809  813  814  817  827  832  839  872  879  887  895  897  903  908  910  912  932  938  940  941  946  947  949  969  KL  623  633  640  643  644  646  647  648  649  654  655  656  657  659  660  668  674  678  682  684  685  691  694  696  698  701  703  711  715  717  725  729  732  736  737  GN  257  258  264  278  284  303  
ʃwyadczø,  PY  683  690  796  896  KL  665  687  
ʃwyadczø.  PY  548  
ʃwyadczo  PY  512  529  570  614  714  739  KL  651  692  
ʃwyadczy  KL  669  
ʃwyanthcza  P  1496  
ʃwyatcza  KS  968  
{ʃwyatczø}  PY  858  
ʃwyatczø  PY  500  
ʃwyatczo  PY  485  
ʃwyathcza  P  1495  1504  
ʃwyathczą  P  1498  1501  1507  1515  KL  975  
ʃwyathczo  PY  1008  
ʃwya[t]tczą  P  1494  
ʃwÿaczczø  PY  490  
ʃwÿaczczo  PY  511  
ʃwÿadczø  PY  820  
ʃwÿadczѻ  KL  630  
ʃwÿatczą  P  1532  
ʃwÿatczø  P  886  
ʃwÿathczą  PY  1040  
ʃwÿathczø  KL  865  
ʃwẏaczą  PY  779  
ʃwẏaczczø  PY  653  
ʃwẏadczø  PY  508  515  551  743  763  849  KL  661  664  667  677  679  690  695  697  GN  283  
ʃwẏadczo  PY  546  
ʃwẏathczą  PY  962  KL  860  
ʃzatczø  P  866  
ʃzathczą  KL  946  
ʃzawacza  P  1407  
[ʃzwaczą]  KL  1032  
ʃzwaczą  PY  970  
ʃzwaczø  KS  207  
ʃzwaczy  P  1244  
ʃzwadczą  PY  1164  
ʃzwadczø  KL  556  
ʃzwadczimi  PY  57  
ʃzwatczą  P  1012  1014  1015  
ʃzwatczø  P  877  878  879  KS  57  333  
ʃzwatczø,  P  884  
ʃzwathczą  PY  968  1209  KL  606  614  827  926  972  
ʃzwączą  P  1217  
ʃzwątczą  P  1011  1016  
ʃzwiacza  KL  1016  
ʃzwy  PY  1227  
ʃzwyaczø  PY  983  
ʃzwyadczø  KL  558  559  
ʃzwyadczѻ  KL  617  
ʃzwÿacza  KL  1010  
ʃzwÿacząv  P  1579  
ʃzwÿathcza  KL  1064  
ʃzwÿathczø  KL  1061  
ʃzwÿathczo  PY  1009  
ʃzwẏathczø  KN  435