Indeks

ćwiertnia (13)

• G
czwertne  KN  160  

• A
czwertnø  PY  347  

• Gdu
czwyerthnv  KS  1444  

• Gp
czwerczen  KS  530  KL  264  GN  222  
[czwerczen]  KS  1455  
czwerten  PY  368  
czwyerczen  PY  714  1140  
ʃczwirczen  P  180  

• Ap
czwerthne  PY  1027  
tczwyerthnye  PY  1177