Indeksy do Wielkopolskich rot sądowych
z XIV i XV wieku

dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Twórca