Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 826
Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Sosnýe contra nobilem Msczich de Scrzipno ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
yakom ia nyedal zbrogýe ʃtalne czʃo prziʃlucha na wʃziʃtkego czlo
wýeka Mʃcziʃzkowÿ yako liʃt
poʃewný mowÿ.