Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1426 Pisarz: 29 Numer roty: 816
Ceszewo. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Nicolaus de Czeszewo canonicus Gneznensis contra nobilem Nicolaum de Czelcza ad proximos terminos particulares:

[ta] tako mý pomoʃzy bog
ý ʃwyâtha Ewangelia yako olbracht
oczecz mýcolaýew ranczil mý ʃa
mo