Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 778
Cancellarius. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Nicolaus de Gorka cancellarius Poznaniensis ad instanciam Alberti de Gora ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc.
yakom ia nýepoʃlal a ni ca
ʃal wloczicz yeʃzora pana woÿ
czechowego