Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 732
Mlini induccio. Rotha testium subscriptorum:

ya
ko tho ʃw%adczø yako
Januʃʃz nyeýachal [ʃam] woʃzmÿ tako dobrich yako
ʃam a zoʃzm%ø podleÿʃzich
gwaltem na pana Jandrze
ÿa anÿ [ma] nan ʃtrzelil


Testes Janussii de Mlini ad instanciam Andree de Bloszeýewo: primus Mathias de Rogalyno, secundus Dobrogostius de Voýaczewo, tercius Mathias filius eius de ibidem, quartus Johannes de Grzibowo, quintus Johannes alius de ibidem, sextus Nicolaus de ibidem.