Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 710
Rotha Conarzewo Janussii:

yako tho ʃwyadczø czʃo Szy
man ʃzalowal na ÿanuʃza
bi yego yøtrwý wnýoʃla
do nyego czterdzeʃczy grzýwen
yego oczczyʃny [tego] tam
czʃo w[y]nýoʃla tho geý za
placzil a y tego poʃzytka
nýema