Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 690
Induccio Dzyrsnycza. Item testes Bodzanthe de Dzyrsnycza ad instanciam Vichne de Ruscze: primus Berwaldus de Wyslawyce, secundus Mroczko de ibidem, tercius Jandral de ibidem, quartus Blidzborius de Brzesze, quintus Olbracht de Wyslawycze, sextus Nicolaus de Slawyanczyno — Rotha:

yako tho ʃwyadczø, yako thy pýe
nandze nyebili maczerzyni a
ny na gÿne ʃzyoʃtri roʃzdze
laný.