Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 505
Induccio Wlawa. Testes nobilis Jacobi de Wlawa contra nobilem Zegotham de Brzostowo: primus Michael Wangrzynowskÿ, Vincencius Wangrzynowský, Andreas Pruský, Bartholomeus Pruský, Derslaus Pruský, Swyanthoslaus Pruský.

Tako gym pomoʃzy bog yako tho
ʃwýadczÿmi yako(ʃmy) przýtem bili
gdizegotha râczyl kmecza potra yako, ʃze nepod(d)al gbotu poddzýe
ʃancz grzýwen ale czʃo by prawo
ʃkazalo. ...

Induccio Zegothe. Testes nobilis Zegothe contra nobilem Jacobum de Wlawa: primus Gnewosz de Lobes, qui presens fuit, Czeleÿ de Lobes, qui presens fuit, Johannes de Lobes, Przybek de Lobes, Nicolaus de Lobes, Andreas de Cromolycze — Rotha huius: