Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 449
Rotha:

Tami pomoʃzi Bog + Jacomi
pÿotraʃz Ranczil ʃzatczirzÿ grzw
ni platowých ʃza pyotraʃʃza
panthcowʃkege aʃza boguchwala
Sulinʃkegeo czo mý ge meli dacz