Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 343
Testes Milai contra Mathiam Raszewsky: primus Andreas Slupskÿ, secundus Paszek de Kýankÿ, presents, Nicolaus Panthkowskÿ, Janussius Budzylowskÿ, Petrassius de Choczicza, Pakoslaus Grodzeczskÿ, hii tres in testimonium — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ bog y ʃwâ
ti krzýʃz Jacoʃzmi przÿtim bili yʃze
Maczek ranczil zawrzeʃzene ÿzawÿczle
ne dzedzÿ(ni) polowicze pol Ozechowa