Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 262
Thoma de Falicouicze producit testes contra Johannem olim de Wrzesna: primus Dobeslaus de Cosczanki, qui circa fuit, secundus Palulus (!) de Kopassicze, circa fuit, tercius Bartholomeus de Staw, quartus Laurencius ibidem, quintus Przeslaus de Grzibovo, sextus Stephanus in ibidem:

Taco nam p b + iacoto ʃwadczim
iaco ian ʃe poddal tome podczѻg ... [aprzedl] aprzedrokem
go nevczѻdzal nevczѻczal