Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 190
Testes Andree et Dersconi de Potrouicze super Viczgam de Budzilowo et uxorem suam: primus Petrus Pauli de Vigrossewo, Nicolaus de Colaczcowo, Nicolaus Kitha de Scõpe, Przeslaus ibidem, Holbrach de Slebicze, Syman de Vsczonowo:

Taco nam p b + iacoto ʃwadczimi
iaco Andrzey idzerzkek popadl
[ʃcѻ] ʃcodѻ dzeʃʃzѻcz grziwen kathe
rzinim a viczgowi zatrzimanim
liʃta pozaplaczenv penѻdzi