Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 181
Testes Nicolai de Staw contra dominam Stachnam ibidem de Staw: primus Vitaslaw de Staw, qui interfuit, Stanislaus, eciam interfuit, de Staw, Andreas de Staw, qui interfuit, Andreas de Falicouice, Nicolaus ibidem, Boguslaus ibidem:

Taco nam p b + iacomʃmi przitem
bili czʃo ranil [mil] micolay ʃtachnѻ
toiѻ ranil iʃz gy pirzwe kamenem
vderzila.

Item contra mar/i//tum predicte domine Stachne de Staw idem Nicolaus testes ducit: primus Johannes de Grzibowo, Derzsco ibidem, Thoma sartor de Falicouicze, Vadka (!) de Grzibowo, Thomislaus de Nadarszicze, Przeslaus de Grzibowo: