Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1221
Dambno. Rota, qua iurabit strenuus Albertus de Dambno erga nobilem Thomislaum de Babimo ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ pomoʃzi bog etc. yakom
nÿewÿnowath oʃzmynacze grziwyen
panu dyerʃkowy zaʃzzwÿnÿ aný Thomiʃlaowy prathu gyego po vmar
leý rancze