Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1145


yako niklewÿ zakon nyewÿ
nowath [zak] polpyanthý
grziwny [m] nita zaʃzluʃzo
nego