Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 44 Numer roty: 1097
Placzky. Rota, qua iurabit virtuosa Nastaszia instanciam Vincenci de Malochowo:

Tako mi pomoʃzÿ bog etc. yakom ʃzą
nyeobyaʃzala dacz ʃeʃzczýnaʃzcze grzywyen
[wmam] výanczenczewey zenye ta
ko yako drugye ʃzyeʃtze dalam