Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1076
Rota, qua iurabit Johannes Prussek ad instanciam nobilis Andree de Brodnicza:

Tako mÿ bog pomoʃzi ÿakom
ya [n] nÿeranczil panu Jand
rzeyewÿ [pp] Brodniczʃkÿe
mu daleÿ zaʃzwyerzepicza
yedno do ʃoboti