Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1436 Pisarz: 41 Numer roty: 1059
Item procurator de Kokoszkÿ iurabit isto more super proximos terminos:

Tako mi etc. yako czʃzo wʃzanl
[Jakuʃz ] (barthoʃz ) ranczcza Skokoʃʃzk
dobythka zagrzywną przeʃʃz
polʃzoʃta groʃʃa tho zayanl wʃza
puʃcze wzapowyednem weʃʃz
kodze tako etc. ...