Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 928
Item Stanislaus kmetho de Grabowo ducit testes ad minores terminos peremptorios adversus Mroczek Sedleczsky — Rota:

Taco gym pomoz bog yʃwanti +
Jaco tho ʃwaczą iaco pan [mro] Mro
czek Sedleczʃky wʃzanl Staniʃlao
wý yego ʃboʃza [iaco] wele iaco
crzynaczcze grzywen