Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 34 Numer roty: 915
Item honorabilis vir dominus Janussius canonicus Poznaniensis ducit testes contra dominum Nicolaum de Werzenicza: primus dominus Nicolaus Wczele, secundus dominus Baran, tercius dominus Johannes plebanus de Smesczysco, quartus dominus Michael viccarii perpetui Poznaniensis, quintus Martinus de Palandze, sextus Nicolaus Conarzewsky alias de Polozewo. Sic iurabunt. Sequitur rotha:

Tako nam pomoz bog y ʃwantha ewangelia
... y ʃwanthi + ... yaco
tho ʃwatczczymÿ yʃz yanuʃz mowyl ʃmiko
layem werzeniczʃkim by yego Cloueka ne
ʃzandzyl alyʃzby panowe ʃkazalý