Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 32 Numer roty: 901
Item Andreas de Krzestcouicze ducit testes contra Swaskonem de ibidem: item primus Nicolaus Bodzeporowsky, secundus Boguslaus Malochowsky, tercius Sandziuogius Pestrzskÿ, quartus Thoma Busewsky, quintus Johannes Vitcowsky, sextus Johannes Lubosensky — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti + iaco to
ʃwatczim, yʃze ta niua czʃoyey Swanʃek
dobil nagnewomirze tey ÿandrzeÿ ma
trzeczą czanʃcz dzedzicznim prawem ylang
[tch]tich czʃoʃzø przecziw tey niue