Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 871
Item Petrus Gosczyeywsky ducit testes erga Janussium Nankers Cotwycz pro inpuracione honoris wlgariter &onaganyenye&: primus Jacussius Podrzeczskÿ, secundus Nicolaus Podrzeczsky, Paszek Vnøczsky, Johannes Vlostowsky, Stachnyk de Schurkowo, Albertus Szurkowsky.

Tako gim pomoʃzy boog y swøti +
Jako to ʃwatczø Jako Adam Szÿra
nenaganyl pyotrowy. Goʃzczeyewʃke
mu anÿ nygdÿ ÿemuʃzø myal. wy
weʃcz