Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 824
Item Mrokota ducit testes contra Thomassium de Szamotuli. Primi tres sic iurabunt: primus Jactor, qui circa hoc fuit, Sandiuogius Milinsky, Przibignew Bezdrowsky, Nicolaus Bezdrowsky, Jaszek Solaczský, Gosslaw Czizewskÿ — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃuati + iaco
ʃmi przitem bilÿ yʃze toma puʃzczil
mrocotø wʃzech zalob prozno
yto czʃo nayego Bezal goʃpodø