Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 822
Item Nicolaus Palanczsky ducit testes contra Benakonem: primus Nicolaus Odog, Jacussius de Neproszewo, Vincendus Rczelinsky, Albertus Dimoczewsky, Stopirka antiquus, Janussius Krzineczsky — Rota:

Tako gim pomozi bog ʃwanti + iako
to ʃwatczø czʃo Benak Ranø voʃznÿm obli
czil tego mu micolaý nedal