Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 23 Numer roty: 796
Item Martinus Bogusziczski ducit testes contra Stanislaum scoltetum de ibidem: primus Franczek de Witkouicze, Mÿroszek de Neproszewo, Stephanus de Wilkowo, Sewerinus de Wÿlkowo, Wincencius de Slawno, Nicolaus Przeborowski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Marczin
Staʃka Szoltiʃʃa mal. bronicz.
krziwdze. othʃwʃzelknego.
czloweka