Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 780
Item Jacubek Bÿtinski ducit testes contra Albertum kmethonem de Wanczcouice: primus Martinus Pachlerzewicz, Bronissius, qui sedet in Lubossini, Przeczslaus Istebniczski, Petrassius Krzestcowski, Paszek Negolewski, Petrassius Neprosewski — — — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iaco to ʃwat
czø, iaco Jacubek. newʃzal. Woczechowa quona
tedi kedi ʃzø ʃquona
ʃwalil. chaʃzebnø rzeczø
ani tego vzitka ma.