Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 23 Numer roty: 746
Item Mscigneuius ducit testes contra Martinum Czeraczski: primus Nicolaus Zascitowski, Cucz Krzestcowski, Mikosz Roscignewski, Masz Vitcowski, Jacobus Cuczonis frater, Johannes Vitcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco Marcin Czradz
ski, vaÿal namʃcignewa Wzaloga, niʃz rok. prziʃze
dl. an mugeg nebil. vinovd