Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 23 Numer roty: 743
Item Derslaus Swanczski ducit testes contra Przesdref de Krzestcouice: primus Mirzon Velzinski, secundus Abraham Velzinski, tercius Johannes Velzinski, Dobeslaus Malochrzipski, Johannes Malochrzipski qui fuerunt circa hoc factum, sextus in testimonium Stephanus Miszcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃw(ti)
+. iacoʃmi przitem bili yʃze
Przeʃdref ranczil. zawancencza Czarnota Derʃzcoui
Swanczinʃkemu, kedibi
dobil. pol. Ponczina [a]
naczarnocze, aczbigo Przeʃ
dref. newiczlil., tedibimu
mal dacz. Panacze krziwen