Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 742
Item Jura iurabit sic contra Jacussium:

Tako
gemu pomozi bog
yʃwanti + iacoʃm
Jacuʃʃzewi ʃkmeczmi
Seʃwadzima, nedal.
dopoludnø roku, ale
nawʃz[d]tek dzen