Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 719
Benak sic iurabit:

Tako mu
pomozi bog yʃwanti + czʃm
voznim obliczil. dwe rane
tymi Marcina dal.
...