Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 23 Numer roty: 709
Item Miroslaus ducit testes de Sekirki contra dominum Martinum plebanum de Viszkodze heredem de Sekirki: primus Petrassius Sokolniczski, Wincencius Gowarzewski, Adam Gowarzewski, Florianus Markowski, quintus Mathias filius suus, sextus Potrek Sekirka de Maiori Sekirki — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco to ʃwatczø czʃzo Miroʃlaw
vczinil to vczinil. Maczeyowim
poczantekem [yp] ybeʃla nayego
dom yvʃdawalmu zla ʃlowa