Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 701
Item dominus Florianus canonicus Poznaniensis ducit testes erga dominum Nicolaum Gorzeczski cancellarium Poznaniensem: primus Martinus Barszi Penkowski, item Blisborius olim Makuszewski, item Dadzibog Bodzeporowski, item Stanislaus Cowalewski, item Thomislaus Lubowski, item Andreas Wÿslawski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco czʃzo xandz
Cancllerz dal ʃzecz krziwen
zakapiczø to dal pÿenandze
zeʃzboʃza xandza Tworzÿÿa
nowego, ac ʃwego niczʃʃz
neprziloʃzil.