Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 695
Alii in testimonium:

Jaco pan paʃzek wʃzeczydzeʃʃzanth
podleʃʃzich a wdzeʃʃanczi paniczew
zaÿal. Gwaltem [d] Wlotkowÿ drogø
ÿ ÿøl. gÿ napana ʃplawʃkego
dzedzÿne wyanczʃthwo