Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 667
Item Anna uxor Nicolai Sekirka debet iurare erga Johannem suum fratrem:

Taco geg pomozi bog y ʃwanti
+ Jacoʃm ʃwemu bratu
neotpuʃczila ʃzeʃczinacze krziwen
platowich. ... Jaco to ʃwatczø