Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 631
Item Potrek Sekirka ducit testes contra Petrassium Kamenewski: Bodzantha Chlapowski, Bartholomeus Grabowecz, Sekirka Streszinski, Miroslaus Sekirka, Boguslaus Sekirka, Ozep de Marcowicze — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco wem otem kedi potraʃza
Camenewʃkego Swoÿkø
obÿednal. otrzinancze krziwen
ÿ oÿne ʃzwidki rzeczi