Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 617
Item domina Glowaczewa contra Jost iurabit:

Tako yey pomozi bog yʃwanti +
Jaco nemø kaʃnø ani mim powo
lenim ludze Wloʃtowi lapani
ani raneni.