Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 539
Item Wincencius Rczelinski iurabit contras Nicolaum suum filiastrum in hec verba:

Tako [nam] mu pomozi
bog yʃwanti + iacoʃm
newʃzøl polʃodminadze krziwen Mikolagewich penandzi
iego czanʃczi czʃo bili nagorziʃewi
czech