Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 529
Item Mroczko Kaczilinski debet iurare contra Bodzantham de Jardanouice:

Tako mu pomozi bog
yʃwanti + [czʃo] czʃomø wra
nczil pan Woyewoda dobo
dzanti. ÿ doyednaczow w
dzeʃancz krziwen zacladu
ʃtego mø wiczlil