Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 504
Item Czaslaw ducit testes contra Arkamboldum: primus Potrek Jezerski, secundus Johannes Roszkowski, tercius Stephanus Slachczinski, quartus Boguszek Sekirka, Dobrogostius Scrzineczski, Nicolaus Gantkowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatcø. iaco Czaʃlaw neran
czil. Ctirzech krziwen czʃo ye kmecz
mal poprziʃancz