Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1394 Pisarz: 8 Numer roty: 300
Item Rudgerus, civis de Mossino, aquisivit in iudicio regali super Bauor de Tzrebaue 10 marcas, et idem Rudgerus debet iurare metdecimus wlgariter poprziòancz. Et sic iurabunt testes:

... poprziʃancz ... Jako to swacimi czo
lodgers dobiihil [na] na bauorze carczmi
to ʃtalo za 10 gzrifen