Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 6 Numer roty: 258
Gothardus Bauorowski ducit testes contra Jaroslaum de Miscowo, sequitur primus: item Pribislaus de Przyborouo, item Albertus, filius Jasconis de Neproszeuo, item Swanthoslaus Velsinski, item Nemerza de Othorowo, item Mala de Golenczeuo, item Derslaus Welszinski. Sic iurabit primus:

[Jaco. to. ʃwathczø]
Jacom bil. poʃlem. odgotartha do Jaroʃlaua
ys. mu. wrzeʃzene
daval. ... Jaco to ʃwathczø. Jaco Gotard.
bil gotow
wrzeʃicz Jaroʃlaua.
ydonego. ʃlal.