Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 220
Item Mix iurare debet contra Geruardum:

Jaco to dwoie chiʃz obaliloʃzø iʃgnilo yne
godziloʃzø nikomu