Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 4 Numer roty: 195
Testes Stephani Score matris contra Bloszegefszky: primus Malczefszky lofczý, Chudziczszky podkoni; Mathias Moderszky, Michael òcarbnik, Gerwart stolnik:

... lofczý ... podkom ... ʃcarbnik ... stolnik ... Jako to ʃwaczimi [ia] iʃze Szechna ne
vøla otʃwe Bracze nigednich penøndzi
za konarʃzke ý ʃza czeczowo ani ʃzø
kným mala wicz