Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1445 Pisarz: 48 Numer roty: 1622
Juramentum Zophie — Item domina Zophia Wýlkowska iurabit ad proximos terminos particulares erga nobilem Judkam filiam suam, consortem nobilis Peregrini de Brody peremptorie; domina Zophia pro se et pro domina Judka Sandiwogius Rambýnsky terminum distulerunt — Rota:

Tako my pomoʃz bog + Jako czʃo namýa zalowala Judka pyel
grzimowa dzewka moya bych yeý rzecla dacz [dw] dwanaʃzcze[lo]lo
kýet ʃukna dwoye blaný byelyʃnowe, tako dobre ýako oʃzmnaʃz
cze Grzýuen, tegom yeý nýerzecla dacz
...