Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 160
Bodzatha Gorzeczszky sic iurabit:

ty rani czo andze obliczil voʃzným tich
ne ma ot emne