Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 46 Numer roty: 1561
Item nobilis Nicolaus iurabit peremptorie in terminis particularibus, tota die habet terminum iuramenti erga nobilem Sigismundum de Zayanczcowo — Rotha:

Tako yemw pomoʃzi bog ý ʃwyątÿ
Crziaz Jʃzem Nÿewrączil do chomaczke
go Sigmuntha polʃzodmÿ grziwny
groʃʃchi