Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1544
Splawskÿ — Item nobilis Albertus de Splawe ducit testes erga Johannem familiarem Lypniczsky: primus Albertus Jaschensky, secundus Albertus Sylnowskÿ, tercius Mathias Rogalinskÿ, quartus Mathias Woyaczewsky, quintus Nicolaus Graboweczsky, sextus Dasch Rogalinsky — — — Rotha:

Taco gim pomoʃz bog + Jako
tho ʃwayathcimi Jʃze Splaw
ʃky vovcech neÿal nacobilepo
le ÿnevranýl Jana lypniczʃkye
go czelandnika aniʃzmu ran dal
ʃwÿmi pomocznikÿ